Ти си тук: Здрасти - > Практично

Практично

В днешно време развитието на човечеството е стигнало до застрашаващи природата размери - неспиращата промишленост, производството на пластмаси, синтетични материали, изкуствени тъкани, химични препарати, козметики и лекарства замърсяват околната среда, в която живеем всички ние и без която не можем. Природата е в опасност, териториите, които са останали екологично чисти на земята са съвсем малки, климатът се изменя, голямо количество дървета са изсечени без да са посадени никакви нови на тяхно място, реките и моретата са се превърнали в нефтени течения, в които има n% вода и множество вече мъртви организми. Непрекъснато изчезват редки видове, поради лекомислените дейности на човека срещу тях. Химичната промишленост и нефтопреработването са едни от основните замърсители на Земята, понеже за производството на техните продукти се изразходват огромни количества чиста вода, която след това се изхвърля мръсна във водните басейни. Какво може да се направи, за да се спаси природата навреме? Един човек сам по себе си - може би нищо, но ако към този човек се присъедини още един и след него - други двама и т.н. със своите малки дейности могат да спомогнат много за запазването на Земята! Тук сме събрали разни съвети относно това как можете Вие, чрез малки, но полезни икономии в домакинството да бъдете съпричастни в общото дело за опазването на околната среда. Няма да Ви отнеме време, напротив - повечето съвети са 'за бързо реагиране', спестяват и пари, които щяхте да хвърлите за така вредните за Земята и понякога с лошо качество химически препарати, прахове, спрейове и козметики!

Използвана литература:
#сп. "Домакински съветник" год. 2001
#Georgia Strait Alliance - ToxicSmart Alternatives Factsheet Series:
"What Does Clean Really Mean?"